You are here

SAP Business One Tips & Tricks Februari en Maart 2017

Regelmatig beschrijft Serac een SAP Business One functionaliteit om eindgebruikers te ondersteunen en om hen op de hoogte te houden van de nieuwste ontwikkelingen. Deze zogenoemde Tips & Tricks worden op LinkedIn geplaatst. De Tips & Tricks richten zich op de praktische toepassing van SAP Business One en de mogelijke voordelen voor uw business. Ook in februari en maart zijn er weer enkele functionaliteiten beschreven, zoals de module voor Vaste activa en het gebruik van francoprijzen als u goederen importeert. In dit artikel een korte toelichting per onderwerp met daarbij een link naar de originele publicatie.

 

Extra kosten bij import? Gebruik francoprijzen in SAP Business One voor exacte kostprijsberekening

Als u regelmatig goederen importeert uit het buitenland heeft u ongetwijfeld regelmatig te maken met bijkomende kosten, zoals douaneheffingen en vervoerskosten. Als u hiervoor losse facturen ontvangt, worden deze kosten niet aan de betreffende artikelen toegerekend. Indien u werkt met continu voorraadbeheer in SAP Business One, wordt er dankzij de module ‘Francoprijzen’ en journaalboeking gemaakt waarmee het voortschrijdend gemiddelde of FIFO-prijs van geïmporteerde goederen automatisch wordt bijgewerkt. De volledige tip kunt u ook op LinkedIn nalezen.

 

Grip op uw cashflow met de SAP Business One Cashflow Rapportage

Iedere ondernemer weet dat een goede cashflow essentieel is voor een gezonde onderneming. Daarom is het zeer belangrijk dat u inzicht heeft in de inkomende en uitgaande betalingen die u in de komende weken of maanden kunt verwachten. Lees hier hoe u het cashflow rapport van SAP Business One zo instelt dat u uw inkomende en uitgaande betalingen voor de komende periode zou nauwkeurig mogelijk kunt weergeven. De volledige tip kunt u ook op LinkedIn nalezen.

 

Dollars, Ponden en Euro’s? Kies de valuta in uw SAP Business One database zorgvuldig

 

Doet u regelmatig zaken met bedrijven buiten Europa? Dan heeft u te maken met verschillende valuta. Hiervoor bestaan in SAP Business One verschillende instellingen waar u rekening mee moet houden. Maar wat is nu precies het verschil tussen systeemvaluta, eigen valuta en lokale valuta? En hoe worden koersverschillen verwerkt in uw rapportages? Hoe zorgt u ervoor dat een zakenpartner altijd de juiste prijs in een vreemde valuta geboden krijgt? Lees hier waar u rekening mee moet houden al u werk met verschillende valuta in SAP Business One. De volledige tip kunt u ook op LinkedIn nalezen.

 

Sneller service verlenen met de klantequipmentkaart in SAP Business One

Als u waardevolle artikelen verkoopt waaraan serienummers (s/n) gekoppeld zijn, bijvoorbeeld elektronische apparatuur of horloges, en u verleent ook service voor deze artikelen, is het handig om direct inzicht te hebben in de gegevens van het serienummerartikel. Daarvoor zit in SAP Business One de module klantequipmentkaarten. In deze Tip leest u welke informatie allemaal in klantequipmentkaarten wordt verzameld en hoe u deze automatisch kunt aanmaken. De volledige tip kunt u ook op LinkedIn nalezen.

 

Beheer uw vaste activa en afschrijving met de module in SAP Business One

Bij veel bedrijven worden de vaste activa nog beheerd in uitgebreide Excelbestanden. Bij aanschaf van een nieuw vast actief moet de boekhouder alle gegevens van het vast actief, aanschafwaarde, levensduur et cetera, nauwkeurig inkloppen. Maandelijks wordt er, via ingewikkelde formules, in Excel een afschrijvingsrun uitgevoerd en het resultaat hiervan wordt door middel van handmatige journaalboekingen in SAP Business One verwerkt. Met de module voor vaste activa vanaf SAP Business One 9.0 beheert u al uw vaste activa, afschrijvingen en rapportages in SAP Business One. De volledige tip kunt u ook op LinkedIn nalezen.